Jóga v denním životě Šumperk

Jóga v denním životě
Šumperk

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Slovo Jóga pochází ze sanskrtu a znamená "sjednotit, spojit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k duchovnu. 

Indičtí rišiové zkoumali ve svých meditacích přírodu a vesmír, probádali zákony hmotných i duchovních oblastí. Z těchto zkušeností a závěrů vznikl velmi rozsáhlý a všeobsažný systém , který obsahuje neocenitelné praktické rady, týkající se těla, dechu koncentrace, uvolnění a meditace.

Systém Jógy v denním životě se vyučuje po celém světe, je vhodný pro všechny věkové kategorie, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci. Systém je dobré využívat v denním životě. Toto cvičení postihuje oblast fyzickou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt.

 

K cílům "Jógy v denním životě "patří:

  • Fyzické zdraví
  • Duševní zdraví
  • Sociální zdraví
  • Duchovní zdraví
  • Seberealizace

 

 

"Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti."(Siddharta Gautama)

 

"Tři věci nelze vzít zpět: čas, který uplynul, šíp,jenž byl již vystřelen, a slovo, které jsi vyslovil. Zvažuj tedy ve svém srdci důkladně každé slovo dříve, než je vyslovíš, a pečlivě přemýšlej o každém činu, ještě než ho vykonáš." (Paramhas svámí Mahéšvaránanda)

Články a aktuality

Všechny aktuality