JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Slovo Jóga pochází ze sanskrtu a znamená "sjednotit, spojit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k duchovnu. 

Indičtí rišiové zkoumali ve svých meditacích přírodu a vesmír, probádali zákony hmotných i duchovních oblastí. Z těchto zkušeností a závěrů vznikl velmi rozsáhlý a všeobsažný systém , který obsahuje neocenitelné praktické rady, týkající se těla, dechu koncentrace, uvolnění a meditace.

Systém Jógy v denním životě se vyučuje po celém světe, je vhodný pro všechny věkové kategorie, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci. Systém je dobré využívat v denním životě. Toto cvičení postihuje oblast fyzickou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt.

 

K cílům "Jógy v denním životě "patří:

  • Fyzické zdraví
  • Duševní zdraví
  • Sociální zdraví
  • Duchovní zdraví
  • Seberealizace