Tajemství zdravého těla

"Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti."(Siddharta Gautama)

 

"Tři věci nelze vzít zpět: čas, který uplynul, šíp,jenž byl již vystřelen, a slovo, které jsi vyslovil. Zvažuj tedy ve svém srdci důkladně každé slovo dříve, než je vyslovíš, a pečlivě přemýšlej o každém činu, ještě než ho vykonáš." (Paramhas svámí Mahéšvaránanda)